ห้อง สามฤดู

8000 บาท

กระเหรี่ยง 7000 บาท

 

 

เรือนไทย , ปักกิ่ง , เวียดนาม , ญี่ปุ่น , น้ำเงิน , น้ำทอง

3000 บาท

 

 

อินเดีย ,สบาย

1500 บาท

 

 

คู่ขวัญ , ทรายทอง , บ้านภูเขา, 2500 บาท

 

 

เกาหลี

2000 บาท

 

 

ยาดา , พม่า , มอญ , น้ำอ้อย , ยู.เอ็น , ร่มโพธิ์ , ริมน้ำ ,สุริยา , ศรีคำ , วนิดา , เรือนหอ , น้ำผึ้ง , น้ำหวาน , รับรอง , สุขใจ 800 บาท

 

 

ต้นไม้ , เดวิส 1000 บาท
กวางทอง 1500 บาท

หมายเหตุ : รับจัดเลี้ยง งานแต่งงาน จัดประชุมสัมนา 

 

Remark

 
  • Check-in time 14:00 hrs., Check-out time 12:00 hrs.
  • Rate are inclusive of 10% service charge and 7% VAT
  • Complimentary daily breakfast (7:00 hrs.-10:00 hrs.)
  • Complimentary Wireless Internet Access @ Lobby
  • Complimentary welcome drink upon arrival
  • Children (3-12 years) additional charge for breakfast baht 175.-net
  • Children older than 12 years old additional charge for extra bed 
  • Surcharge for long weekend baht 1,000.-net 
  • Room rates valid until 30 September 2015